Praktyczne umiejętności to priorytet

Jednym z punktów wizyty Pani Komisarz była rozmowa ze studentami szkoły, którzy podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat metody nauczania oraz pochwalili się projektami, nad którymi pracują. Pani Komisarz była pod wrażeniem dotychczasowych dokonań studentów oraz inspirującej atmosfery panującej w szkole. Istotnym plusem prowadzonych zajęć jest wsparcie mentorów, wykwalifikowanych specjalistów, którzy czuwają nad postępem nauki oraz kształcenie kompetencji miękkich, niezwykle potrzebnych przy pracy zespołowej.

Luka cyfrowa nie tylko w Polsce

W krajach Unii Europejskiej wciąż brakuje około pól miliona informatyków, potrzebne są więc nowe inicjatywy promujące naukę programowania. Dzięki innowacyjnym metodom nauczania, które pozwalają wykształcić wysokiej klasy specjalistów w branży, mamy szansę na zapełnienie tej luki. Jedynym z największych wyzwań, przed którymi teraz stoimy, jest zmiana etyki pracy oraz gwałtowna cyfryzacja, takie inicjatywy jak Codecool mogą pomóc stawić im czoła, dostarczając firmom z branży IT wykwalifikowanych pracowników.

Kobiety w IT

Elżbieta Bieńkowska zauważyła również znaczący odsetek kobiet wśród studentów Codecool. Liczba kobiet uczących się w szkole robi wrażenie, a liczymy na to, że dzięki nowym możliwościom w zakresie nauki programowania będzie ich jeszcze więcej. Wizyta w szkole była potwierdzeniem faktu, że na polskim rynku potrzebne są takie inicjatywy jak Codecool, by walczyć z brakami kadrowymi w branży IT i kształcić profesjonalistów z praktycznymi umiejętnościami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.